Община Свищов сред първите с подписани договори по програмата за морско дело и рибарство

Мисия

28-06-2017, 14:25

Снимка:

Община Свищов

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Заявление за изразяване на интерес на Община Свищов „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, което бе подадено през януари 2017г.,  получи 80 точки  и беше включено в списъка на одобрените за финансиране предложения за финансиране по процедура № BG14MFOP001-4.001.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4-001-0015  се подписа на 27.06.2017 г. и беше връчен на официална церемония в резиденция „Лозенец“ по време на Трето заседание на Комитета за наблюдение на програмата за морско дело и рибарство. Договорите бяха връчени от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и ръководител на УО на Програмата за морско дело и рибарство.

„Дунав-нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за Община Свищов“ е разработен по Приоритетна ос  4 „Повишаване на заетостта и сближаване“, Процедура „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“. Той е с продължителност 5 месеца и е на обща стойност: 47 525.75 лв. Партньори  на община Свищов по проекта са : СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД; СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-СВИЩОВ" и Ж. Бориславова – представител на гражданския сектор

Основните дейности включени в проекта са:

  1. Формиране и учредяване на публично-частно партньорство (МИРГ);
  2. Популяризиране на подхода ВОМР (Водени от общностите местно развитие) и процеса на разработка на стратегията;
  3. Обучение на екипа на МИРГ( Местни инициативни рибарски групи), в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;
  4. Проучване и анализ на територията;
  5. Съгласувателни процедури и дейности;
  6. Ръководство, управление и администриране на проекта.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен