АИКБ и МК ще организират среща между компаниите от областта на културната индустрия

Още следващата седмица АИКБ ще определи двама свои представители в Тристранния съвет към Министерство на културата

Това стана по време на работна среща в самия край на работната седмица на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с министъра на културата Боил Банов. В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, Боян Бойчев, член на Управителния съвет и членовете на Националния съвет на АИКБ  Николай Дойнов, Веселин Тодоров, както и заместник-министърът на културата Амелия Гешева, директорите на дирекции в министерството доц. д-р Венцислав Велев и Катерина Пашова.
Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. В нея членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. Като такъв тип организация, АИКБ работи активно в защита на  интересите на своите членове във връзка с намаляването на административните пречки за развиване на стопанска дейност в страната включително в икономическите дейности от сектора на културата. Затова министърът на културата Боил Банов прие да бъде партньор на АИКБ при провеждането на Национална среща на фирмите, които работят в областта на културната индустрия. Над двеста такива компании са членове на Асоциацията. Необходимо е техният глас да бъде чут относно Националната стратегия за развитието на културата, която трябва да стане факт до края на годината.
В тази връзка председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев  подчерта, че няколко теми и прилагането на определени нормативни актове са от особена важност за българските издатели и книгоразпространители, така също и за българските читалища, чиито представителни организации са активни членове на работодателската организация. Сред обсъдените на работната среща въпроси се открояват промените в Закона за авторското право и сродните му права (в частта му за защита на авторското право, репрографските права, борбата с пиратството); прилагането на Закона за обществените библиотеки и финансирането им според утвърден от министерството на културата Стандарт за библиотечно-информационното обслужване; каква е фондовата обезпеченост за функциониране на читалищата и библиотеките у нас; както и въпросите, свързани с по-доброто финансиране на театрите в страната и справедливото разпределение на публичните средства във филмовата индустрия.
Председателят на АИКБ поиска промяна в отношението и защита на репрографските права у нас. В тези случаи крайният потребител не плаща авторски права като стотиците хиляди души, които преснимат учебници и книги от библиотеката. Авторът може да търси компенсация чрез производителите и търговците на копирна техника – ксерокси, принтери, компютри, лаптопи, смартфони и т.н.  
За да се обсъдят промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) министър Банов се ангажира с формирането на Работна група, която ще започне работа до месец. Дамян Яков, член на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“, член на АИКБ,  подчерта, че  от 2011 г. в България има регистрирана организация за колективно управление на репрографски права - РЕПРО БГ. Според него сдружението, регистрирано в Министерство на културата, следва да бъде подкрепено за промяна в ЗАПСП. В Европейския парламент се споделя тезата, че изчезне ли репрографското право, ще се стигне или до поголовно пиратство, или до много строг режим за компенсация за авторски права, като този в САЩ и Обединеното кралство.
Министърът на културата се ангажира да подкрепи финансирането на библиотеките у нас като целта е да се доближим до  стандартите на ЮНЕСКО за библиотечно-информационното обслужване. Това ще стане след договарянето на нов бюджет на ведомството за 2018 г. АИКБ ще изпрати писмо за подкрепа до Министерство на финансите и до Комисията по култура в Народното събрание.  
Още следващата седмица АИКБ ще определи двама свои представители в Тристранния съвет към Министерство на културата. До момента той не е попълнен с представители на работодателите от сферата на културата.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"