Общинският експертен съвет прие окончателния проект на Общ устройствен план на Добрич

Планът ще се превърне в местния закон за развитие на града ни за следващите 20 години

Вчера на свое редовно заседание Общинският експертен съвет по устройство на територията прие Окончателния проект за Общ устройствен план на Община град Добрич, докладван лично от ръководителя на проектантския екип – арх. Иван Димчев.

Общият устройствен план трябва да замести сега действащия Общ градоустройствен план, създаден в началото на деветдесетте години на двайсети век. С решение на Общински съвет през 2013 се разрешава изработване на Общ устройствен план на община. След проведена обществена поръчка Община град Добрич възлага проектирането на колектив от Националния център по териториално развитие с ръководител арх. Димчев и с това се слага началото на дългите и сложни процедури, обвързващи в обща работа Общината и нейните граждани, държавни институции, ведомствени дружества и др.

Общият устройствен план на общината ще бъде предложен за одобрение на сесията на Общински съвет – Добрич на 25 юли. След този акт на общинските съветници Планът ще се превърне в местния закон за развитие на града ни за следващите 20 години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен