Внасят на сесия „Стратегия за развитие на образованието в община Пловдив за периода 2017 – 2022“

Мисия Пловдив

26-07-2017, 11:05

Снимка:

Община Пловдив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Стратегията включва пакет от политики, които да стимулират образователната система за реформи

Вписаните в петгодишната програма цели са насочени към осъвременяване на учебния процес, материалната и техническа база на образователните институции чрез внедряването и използването на модерни технологии; дигитализиране на учебния процес, ранно кариерно ориентиране и професионална реализация на учащите; изграждане на нови педагогически кадри; координация и ефективно сътрудничество между институциите, осигуряването на равен достъп до качествено образование, подкрепа на децата, учениците и студентите.

Важна приоритетна ос е развитието на професионалното образование и включването на индустрията на региона за придобиване на повече практически умения.

„Съвременна визия на образователната система е свързана с основната ни цел за формирането у младите хора „Умения на 21 век“. Желанието ни е да осигурим възможности на децата да получат повече практически умения нужни им за съвременния свят“, обясни заместник-кметът Стефан Стоянов.

Стратегията включва пакет от политики, които да стимулират образователната система за реформи. Важен елемент от политиките на общината са вече стартиралите програми „Монтесори педагогика“, „Иновативни училища“ и „Дигитализация на учебния процес и Е-училище“ и т.н.

За постигането на целите, община Пловдив ще разчита и на активното участие на родителите и бизнеса.

През последните години големите индустриални предприятия в региона заделят все по-голям човешки ресурс и средства, за инвестиция в образователната система, с оглед осигуряване на подготвени кадри. Редица професионални професии вече са по-престижни и по-добре платени. Това дава шанс за по-бързо развитие на дуалната система.

Документът е създаден със съвместните усилия на всички заинтересовани страни на образователния процес в града – експерти от общината, Регионално управление на образованието – Пловдив, Областна администрация Пловдив, Общински съвет – Пловдив, представители на образователните институции в града, местния бизнес и неправителствения сектор и успешно надгражда образователните традиции в град Пловдив в отговор на съвременните изисквания и обществени очаквания  за адаптиране на образователната система към бързоразвиващата се икономика на Пловдив и региона.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен