МРРБ санира две учебни заведения и 5 жилищни сгради в Нова Загора

Общество

30-07-2017, 06:00

Снимка:

МРРБ

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Проектът се извършва по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Започна изпълнението на проект за енергийна ефективност на СОУ „Иван Вазов“ в Нова Загора. Средствата в размер на близо 630 хил.лв. са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Проектът за изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на СОУ "Иван Вазов" - начален етап, гр. Нова Загора" цели да се подобри качеството на живот в Нова Загора и да се повиши атрактивността на района чрез подобряване на енергийната ефективност на сградата на учебното заведение, предава пресцентърът на МРРБ.

По програмата в града тече и основен ремонт на училищната база на Професионалната гимназия по селско стопанство. Над 1,2 млн. лв. е предвидената инвестиция, като целта е сградата да постигне най-малко клас на енергопотребление„С“, както и въвеждането на мерки за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Мерките ще намалят експлоатационните разходи за сградата и ще допринесат за удължаването на жизнените им цикли. Интервенциите в рамките на проектното предложение ще допринесат за постигане на индикативните национални цели за спестяване на енергия съгласно Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г. и ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще спомогнат за намаляване на парниковите газове.

Чрез подкрепата се цели адекватно адресиране на проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-добро качество на живот и на предлаганите образователни услуги и модернизация на публичната инфраструктура в град Нова Загора.

През месец септември се очаква да стартират и дейностите по проект за подобряване на енергийната ефективност на пет многофамилни жилищни сгради в града, който се финансира с близо 3 млн. лв. от ОПРР. По проекта ще се въведат мерки за енергийна ефективност в пет многофамилни жилищни сгради на територията на Нова Загора.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен