Правителството отпуска 7 746 735 лв. за последици от бедствия и аварии

С тях ще се разплатят извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения

Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер 7 746 735 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Средства се отпускат на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, област Варна и общините Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник и Столична община. С тях ще се разплатят извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за неотложно възстановяване на инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали от бедствия граждани.
Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен