В Петрич ще се санират сгради и по ОП "Региони в растеж” 2014-2020

144 домакинства от пет многофамилни жилищни сгради в града ще се възползват от финансиране за саниране

144 домакинства от пет многофамилни жилищни сгради в Петрич ще се възползват от финансиране за саниране. Сумата, осигурена по ОП „Региони в растеж ” 2014-2020 г. е в размер на 1 960 000 лв. Към този момент Общината има изготвено обследване за енергийните характеристики на сградите. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители. С проектното предложение се цели обновяване на пет многофамилни жилищни сгради на територията на Петрич чрез мерки за енергийна ефективност. Проектите и проектните дейности са насочени към обновяване осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. С реализирането на дейностите ще се удължи животът на сградите и ще намалеят разходите за поддръжка. Сградите, които ще бъдат финансирани по ОП „Региони в растеж”, са: бл. № 30 с вх. А и Б и бл.№32 с вх. А и Б на ул.„България” /общо 60 самостоятелни жилищни обекти/; блок „Лебед” и бл. „Явор” на ул. „Сандо Китанов” /общо 54 жилищни обекти/; на ул. „Екзарх Йосиф” № 25 многофамилна жилищна сграда с 30 самостоятелни жилищни обекти. Това са многофамилни жилищни сгради, които не са допустими за финансиране и саниране по Националната програма за енергийна ефективност, защото не отговарят на условията на програмата. По Националната програма за саниране са осигурени още 354 484 лв , с които започва санирането на бл. № 3 на ул. „Димитър Гощанов” №6. Фирмата изпълнител на дейностите е „ПИ ЕС ПИ” ЕООД. Така в град Петрич до момента общо защитените средства за саниране на многофамилни жилищни сгради надхвърлят осем милиона лева по двете програми.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"