Комисия провери над 200 спортни и детски съоръжения в община Стара Загора

Най-честите неизправности по детските площадки са счупените огради и износени настилки

Преди началото на новата учебна година, определена от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров комисия от длъжностни лица извърши проверка на състоянието, техническата изправност и безопасността за експлоатация на повече от 200 спортни и детски съоръжения за игра на територията на цялата община.
Проверката обхвана територията на детските площадки, спортните обекти – стадиони, паркове, игрища и съоръжения към тях в Стара Загора и населените места от общината, спортните и детски съоръжения за игра на територията на училища, детски градини и детски ясли в малките населени места.
Комисията с председател инж. Ангел Стоманярски – началник на общинския отдел „Контрол по строителството“, е констатирала липса на елементи от оградите, износена ударопоглъщаща настилка, скъсани баскетболни кошове, скъсани телени огради зад футболни врати, скъсани врати за футбол и износени играчки по площадките. Предстои да бъде изготвен график за ремонтите, за да бъдат отстранени неизправностите.

Най-честите неизправности по детските площадки и спортни съоръжения в града са счупените огради, износени настилки и играчки за ремонт.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен