Гледат дело за отнемане на незаконно имущество за над 422 000 лева

Комисията претендира за отнемане на парични суми по банкови сметки, недвижими имоти, движими вещи, дружествени дялове

В Окръжен съд - Добрич започна дело за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 422 277 лева. Производството е образувано по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу Петър П. от Добрич, неговата бивша съпруга  и дружество, еднолична собственост на първия ответник и контролирано от него през 2010 г. и 2011 година. Комисията претендира за отнемане на парични суми по банкови сметки, недвижими имоти, движими вещи, дружествени дялове.

Искането се прави въз основа на извършена проверка от Комисията  на имуществото на ответниците, при която било установено, че разходите им в проверявания период значително надвишавали приходите. Проверката е извършена по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, след като добричлията е бил привлечен като обвиняем за данъчни престъпления. Неговото имущество е проверявано  за периода  от септември 2004г. до септември 2014 година. Проверка била извършена и на имуществото на неговата съпруга в началото на проверявания период и до средата на 2008г., когато бракът им бил прекратен с развод, както и на ответното дружество, еднолична собственост и контролирано от първия ответник през 2010г. и 2011година.

48-годишният мъж и бившата му съпруга оспорват иска като неоснователен, а от името на дружеството-ответник не е изразено становище по искането.

По делото са назначени съдебно-оценъчна и съдебно-икономическа експертизи. Съдът прие заключението на вещото лице по първата от тях. Очаква се на 30 октомври, за когато е насрочено второто заседание по делото, да бъдат представени резултатите от съдебно-икономическата експертиза.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен