НС прие на второ четене промени в Закона за електронните документ и подпис

Беше променено и името на закона, който вече е Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за администрацията, свързани с дейността на инспекторатите.

Предвижда се структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи да се определят с наредба на Министерския съвет.

В петмесечен срок от влизането в сила на измененията правителството трябва да приеме съответната наредба.

Предвижда се инспекторатите в министерствата да извършват и проверки по предоставянето на административни услуги.

С измененията се въвежда дефиниция на понятието "административен контрол", като по този начин се разграничават функциите на инспекторатите по Закона за администрацията от тези на другите контролни органи. 


Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис. Беше променено и името на закона, който вече е Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Промените основно са свързани с въвеждането на изисквания по европейски регламент, който предвижда устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и на квалифицирани електронни печати да подлежат на сертифициране. Националният орган по акредитация - Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация", ще определя сертифициращите организации.


Комисията за регулиране на съобщенията ще е националният надзорен орган, който ще осъществява правомощията по регламента. КРС ще може да предоставя и да отнема квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия