Туристическият сезон по Добруджанското Черноморие бележи 6 на сто ръст на летовниците

Според браншова асоциация

Туристическият сезон по Добруджанското Черноморие приключва с около 5.5-6 на сто ръст на летовниците спрямо миналата година, съобщи на БТА председателят на регионалната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Димитър Димитров. По думите му почти всички пазари бележат положителен тренд, като най-голямо е увеличението на туристите от Полша, Чехия, Германия. Посещенията на румънските летовници, които обичайно са сред най-многобройните гости в региона, се запазват на равнището на миналия сезон, добави председателят на браншовата асоциация.
Димитър Димитров коментира, че все по-активен става интересът на любителите на дивата природа към бивакуването по Северното Черноморие. От браншовата организация настояват с подготвяните промени в Закона за туризма тази форма на почивка да се дефинира като бъдат определяни площи за палатки, така че общините да могат да поддържат чистотата и да осигуряват охрана, сдъобщава БТА.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен