Подпомагат растежа на над 200 дка с млади насаждения в ДЛС „Тервел”

Лесокултурни дейности с цел подпомагане растежа и развитието на млади насаждения планират в ДЛС „Тервел”

„Предвижда се да бъдат почистени треви, храсти и издънки, които заглушават и спират растежа на светлолюбивите и бързорастящи дървесни видове”, обясни директорът на стопанството инж. Георги Ботев. Лесовъдските мероприятия поетапно ще обхванат 49 дка едногодишни и 40 дка четиригодишни церови култури, както и още 120 дка в дъбови насаждения. Чрез т. нар. осветление на горските култури се осигуряват повече светлина и простор за развитие на младите дръвчета. Мероприятията, които се извършват в землищата на селата Коларци, Градница, Зърнево и Нова Камена в община Тервел, трябва да приключат до края на октомври.
През вегетационния период на 2017 г. лесовъдите на стопанството, което е част от Североизточно държавно предприятие, организираха и мероприятия, свързани с отглеждането на 71 дка с двегодишни церови фиданки в землището на селата Ангеларий и Безмер и още 110 дка четиригодишни церови култури край селата Безмер, Градница и Каблешково в община Тервел. Чрез ръчно плевене и окопаване се подпомогна и растежът на 147 дка с едногодишни фиданки в землището на с. Коларци и с. Гуслар.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен