Б. Петков: МТСП предлага нов подход за средстава за подпомагане на семейства

По настоящем право на семейни помощи за деца имат семейства с доход на едно лице от семейството до 400 лева

За Бюджет 2018 година Министерството на труда и социалната политика предлага един нов подход за по-ефективно използване на средствата за подпомагане на семействата. Това заяви в ефира на БНТ социалният министър Бисер Петков. Целта е повече семейства да получат финансова подкрепа от държавата.

"Предлагаме да се диференцира размерът на помощта спрямо размера на дохода на семействата. По настоящем право на семейни помощи за деца имат семейства с доход на едно лице от семейството до 400 лева. Предлагаме да се увеличи този доходен критерий на 450 лева, за да не се допусне отпадане на ползватели на тази помощ поради това, че техните доходи се увеличават поради очаквания ръст на минималната работна заплата. По отношение на детските надбавки предлагаме да разширим обхвата, като включим дохода на член на семейството с доход между 400-500 лева", коментира Бисер Петков.

Предложението, което е направено е в посока да бъдат включени 20 хиляди семейства допълнително, които са с доходи близки до средните за страната. По отношение на тези, които ще влизат доходния критерий до 400 лева ще има увеличение на размера на помощта. Те ще получават пълния размер.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен