Добричлии се ширят на по-голяма жилищна площ на човек от средната за страната

94.1 на сто са собственост на физически лица

В Добричка област средната жилищна площ на човек от населението достига 32.8 квадратни метра и е по-голяма от средната за страната - 30.8 квадратни метра, съобщават от ТСБ-Североизток. Справката е от обобщените данни за жилищния фонд в региона в края на 2016 година.
Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 570 при 555 средно за страната. В едно жилище в област Добрич живеят средно 1.8 души, като в градовете обитателите са двама, а в селата - 1.4 души.
Преобладаващата част от жилищата - 95 600, или 94.1 на сто от общия жилищен фонд, са собственост на физически лица, посочват от статистическото бюро. От всичките 101 600 жилища в област Добрич 74.8 на сто са електрифицирани, с водопровод и канализация. Най-много са жилищата с две и три стаи - 68.5 на сто, относителният дял на четиристайните е 16.8 на сто, на едностайните - 7.2 на сто. Петстайните жилища са 4.3 на сто, а жилищата с шест и повече стаи - 3.2 на сто от жилищния фонд.
Сред жилищните сгради в областта, които общо достигат 60 300, преобладават тухлените с гредоред - 56.4 на сто, следвани от тухлените с бетонна плоча - 22.5 на сто.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен