Определят критерии за хора с увреждания с право на безплатен превоз

В бюджета на общината за 2017 година са заделени 52 000 лева за купуване на карти за пътуване

Община Добрич определя критерии за хора с увреждания, които да имат право на безплатен превоз по линиите на градския транспорт, съобщава БТА. Проектът е предложен за обществено обсъждане след одитен доклад на Сметната палата с препоръка общинският съвет да приеме такива критерии. В бюджета на общината за 2017 година са заделени 52 000 лева за купуване на карти за пътуване на хора с увреждания.
Всички хора с увреждания, с определена трайна намалена работоспособност над 50 на сто, с постоянен адрес в Добрич, да бъдат подпомагани с безплатен превоз, предлага кметската управа. Общината ще изисква кандидатите да са членове на сдружения на хора с увреждания. Сдруженията също ще могат да кандидатстват за безплатни карти, като всяка година представят в общината копие на членска книга и списък на хората с увреждания, е записано в проекта.
Проектът за критериите е предложен за обществено обсъждане до 27 ноември.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен