Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 70 лица през месец октомври

Има 43 споразумения за решаване на делото

През месец октомври 2017 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 68 наказателни производства, като в съда са били внесени 68 прокурорски акта срещу 70 лица. От тях 18 обвинителни акта срещу 19 лица, 43 споразумения за решаване на делото срещу 44 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 7 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени три дела с прокурорски акт срещу за престъпления срещу личността (причиняване на телесна повреда, съвкупление с лице, ненавършило 14 – годишна възраст, хомосексуални действия), едно дело за престъпления против брака и семейството (за неплатена издръжка), 7 дела срещу осем лица за престъпления против собствеността (кражби, грабеж, измама), 7 дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност, държане на акцизни стоки, без бандерол, за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, незаконна сеч в горска територия), 2 дела за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (лъжесвидетелстване и осуетяване на съдебно решение/неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие), 6 дела за документни престъпления (съставяне на неистински официален документ, невярно деклариране, ползване на неистински/преправени документи), две дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство и получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 40 дела срещу 41 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без шофьорска книжка, управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство, държане на наркотични вещества).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен