Реконструкцията на пречиствателната станция в Тервел ще бъде завършена до края на годината

Капацитетът и нараства до 11 000 еквивалент жители

Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадни води в Тервел ще бъде завършена до края на годината, съобщават от кметската управа. Инвестицията в съоръжението, която се осигурява с подкрепата на оперативната програма "Околна среда", надхвърля 4 989 000 лева без ДДС като на изпълнителя на строително-монтажните работи вече са изплатени 3 945 000 лева. Община Тервел съфинансира проекта с близо 5 на сто собствено участие, което е обезпечено с кредит от фонд "ФЛАГ", допълва заместник-кметът Диана Илиева, цитирана от БТА.
Капацитетът на пречиствателната станция нараства до 11 000 еквивалент жители и след модернизацията ще може да пречиства отпадните води, генерирани от всички фирми и домакинства в Тервел. Около 75 на сто от технологичното оборудване в станцията вече е доставено и монтирано. Започнало е и обучение на персонала. Напредъкът по проекта е инспектиран неколкократно от управляващия орган на оперативната програма и от агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", без да бъдат налагани финансови корекции за обществените поръчки и строителните работи. Дружеството изпълнител, в което участват три столични фирми,е платило неустойка от 200 000 лева за забава на дейностите, посочват от общината. След пуска на пречиствателната станция в едногодишен период ще се следи за установяване на евентуални дефекти.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"