К. Велчев: Спазването на човешките права трябва да бъде отговорност за всички граждани

Политика

08-12-2017, 10:57

Снимка:

btv.bg/кадър

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

К. Велчев: БСП се отмята от първоначалната идея за ревизия на прехода

Човешките права, демокрацията и върховенството на закона за основни ценности на ЕС

„Защитата и спазването на човешките права е и трябва да бъде споделена грижа и отговорност не само на всички нива на управление, но и на всички граждани“, заяви днес от парламентарната трибуна народният представител от ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев в декларация от името на ПГ по повод предстоящия Международен ден на човешките права – 10 декември.

„Равенството на всички и спазването на човешките права допринасят за баланса в обществото и тяхното гарантиране е не само етично оправдано, а и действителен залог за мир и благополучие“, продължи депутатът. „Не може да съществува гражданско общество, ако не бъдат гарантирани правата и автономността на човешката личност. Въпросът за човешките права заема важно място в дневния ред на всички страни и днес е особено необходимо да подчертаем ролята и значението на първия документ за защита на правата на човека, който по-късно става основа на Европейската конвекция за защита на правата на човека и основните свободи“, подчерта Велчев.

„Човешките права, демокрацията и върховенството на закона за основни ценности на ЕС“, напомни той. „В приетата през 1991 г. Конституция на Република България се залага на най-важните европейски стандарти в областта на защитата на правата на гражданите, а страната ни е ратифицирала всички международни конвенции, свързани с човешките права и свободи. Като страна членка на ЕС, държавната политика на България в сферата на правата на човека е насочена към осигуряване на равенството на всички български граждани, независимо от етническата им принадлежност, вероизповедание и социална ориентираност“, заключи Велчев.