Община Каварна спечели проект за 5,8 милиона лева за рехабилитация на пътища

В момента се очаква решение по още два, внесени през тази година, проекта на Община Каварна

Община Каварна бе одобрена и ще получи 100 % финансиране на проект ”Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна” по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, заяви кметът на община Каварна Нина Ставрева.
Спечеленият от Общината проект ще даде възможност през следващата година да се направи реконструкция и рехабилитация на11,8 км. от общинската пътна мрежа. Ще бъдат подобрени транспортно-експлоатационните качества на пътищата Каварна – Балчик (в района на с. Божурец), Каварна-Топола/-Каварна III-901, Шабла-Каварна /-Раковски-Иречек DOB2141/, Каварна – Балчик (Топола – местност Икънтълъка – граница община Каварна – Балчик) – местност Тузлата—Балчик-Албена- / I-9/. В проекта са предвидени дейности по преасфалтиране, пренастилане на банкети, подмяна на еластична ограда, направа на пътни окопи и отводнителни съоръжения, укрепване на пътни откоси, както и изцяло нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
Размерът на допустимите разходи за дейности по проекта е 5 867 315,29 лв. 
Помощта се предоставя за инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови или съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях.
Очаква се кметът на Каварна г-жа Нина Ставрева да подпише договора с Държавен фонд “Земеделие” още следващата седмица.
„Това е една прекрасна новина в навечерието на Коледа. Със спечеления проект решаваме проблеми, които са непосилни за общинския бюджет. В резултат от изпълнението на проекта, пътищата ще бъдат изцяло обновени, с подобрени технически и експлоатационни характеристики и с удължен експлоатационен период. Изпълнението е важна част от мерките за подобряване на безопасността по пътищата.” , каза още Ставрева.
През 2017 година Община Каварна работи по няколко европейски проекта. През април успешно бе отчетен проектът „Шанс за всяко дете“ по програма „Деца и младежи в риск“ на стойност 480 000 лв. Половин милион лева е стойността на проектите „Независим живот за гражданите на Каварна и услугата „Домашен помощник и личен асистент“. По проект „Топъл обяд“ на стойност 263 000 лв. до 2019 г. Общината осигурява безплатна храна за 200 свои жители 
„Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектор Туризъм“, за 340 000 евро е проект по програмата за трансгранично сътрудничество, който също беше спечелен тази година. „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежата“, е друг общински проект, насочен към завършващи средно образование деца, и е на стойност 372 000 евро. 
В момента се очаква решение по още два, внесени през тази година, проекта на Община Каварна и се подготвя документацията за проект за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, обновяване на градския парк в града, площад „Фонтан“ и зелени площи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен