Енерго-Про отбеляза ръст на клиентите, които използват електронните услуги с компанията

През 2017 година с 20% са се увеличили клиентите, на които компанията изпраща електронни фактури

Вече година ЕНЕРГО-ПРО предоставя на своите клиентите възможност за онлайн регистрация на мобилен телефон или имейл като начин за получаване на уведомления за просрочени задължения. Услугата е напълно безплатна. Достъп до модула за регистриране на мобилен номер или имейл за известяване е предоставен на началната страница на ЕНЕРГО-ПРО www.energo-pro.bg.

Информирането на клиентите за неплатени сметки преди датата на преустановяване на захранването предотвратява заплащането на допълнителна такса за повторно включване. До момента над половин милион клиенти на компанията са предоставили своите данни за контакт и при необходимост могат да получават известия за просрочие. Повече от 95% от известените клиенти успяват да погасят навреме задължението си и не се стига до прекъсване на електрозахранването. Услугата за получаване на известия в случай на просрочени задължения може да се заяви и от всички, които имат промяна в данните по клиентския си номер. Актуализацията на клиентските данни подобрява комуникацията между клиентите и ЕНЕРГО-ПРО и се извършва в рамките на минута с попълването на няколко реда.

„Проверка на сметка“ е функционалност на сайта www.energo-pro.bg, която регистрира над половин милион посещения месечно. Наред с използването на този модул клиентите на ЕНЕРГО-ПРО имат възможността да направят онлайн справка за консумираната от тях електроенергия за три години назад. Проверката е възможна посредством специално създадения за целта портал за битови клиенти на компанията. Порталът е лесно достъпен от началната страница на ЕНЕРГО-ПРО - www.energo-pro.bg. Необходимо е да се въведе единствено индивидуалният клиентски номер, както и номер на фактура от последните 12 месеца. Графика с данни дава справка по месеци за плащани суми или консумирана електроенергия за избран едногодишен период в рамките на последните три години.

Увеличава се броят на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО, избрали да получават безхартиена фактура. Компанията изпраща ежемесечно електронен документ за консумираната електроенергия на повече от 58 000 клиенти. За заявяването на електронна фактура е достатъчно да се попълни декларация-образец, достъпна от линк на началната страница на ЕНЕРГО-ПРО. Попълнената декларация може да се изпрати сканирана на [email protected] или да се подаде в най-удобния Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

За използване на онлайн функционалностите на сайта на компанията и по всякакви въпроси, свързани с потреблението на електроенергия на разположение на клиентите е денонощната телефонна линия на ЕНЕРГО-ПРО 0700 1 61 61.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен