Специалисти ще работят за ранна интервенция на уврежданията при деца

В Добричката община

Специалисти ще работят за ранна интервенция на уврежданията при деца в новоизградения Общностен център в село Стефаново, съобщават от Добричката община. Базата е създадена в рамките на проекта "Равен шанс за всички деца в община Добричка", който ползва ресурс от 588 000 лева по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
Подкрепа на деца с увреждания и техните родители в центъра ще оказва педиатър, който ще посещава домовете им. Той ще информира семействата за диагнозата на малките пациенти, ще ги насочва към други специалисти и ще следи за развитието им. Общностният център очаква и специален педагог, който ще се занимава индивидуално с децата с увреждания. Ще развива у тях умения за социално включване, ще насърчава способностите им да опознават света чрез игрови форми на обучение, посочват от общинската управа.
Общината вече обяви процедура за кандидатстване за длъжностите в общностния център като документи ще се приемат до 12 януари.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен