Жребий ще определи търговците на мартеници и „Валентинки“ в Стара Загора

Местата са определени по утвърдена схема от главния архитект

Община Стара Загора ще проведе жребий за определяне на търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от главния архитект. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:
- за мартеници от 16.02.2018г. до 02.03.2018г.
- за цветя на 07.03. 2018г. и 08.03.2018г.
- за „Валентинки” – от 10.02.2018г. до 14.02.2018г.
Тегленето на жребия да се проведе на 08.02.2018г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” - за местата на територията на АБ „Център”.
- на 08.02.2018г. от 14.00 часа - за останалите райони по места в Административните бюра.
Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 08.30 часа на 29.01.2018г. до 17.30 часа на 02.02.2018г.
Заповедта на кмета, с информация за местата и необходимата конкурсна документация, е публикувана на официалната страница на Община Стара Загора.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен