Добруджанският земеделски институт разполага с нова агротехника и лабораторно оборудване

Учените разполагат и с 25 нови компютъра

Добруджанският земеделски институт купи нова агротехника и модерно лабораторно оборудване с ресурс от близо 400 000 лева, съобщи директорът на селекционната база доцент д-р Илия Илиев, цитиран от БТА. По думите му през 2017 г. към машинния парк на института са прибавени три нови трактора "Беларус", шест плуга, три дискови брани, сеялка за есенни култури, ремарке за зареждане със силаж в говедовъдната ферма на института. Научната база разполага с над 22 000 декара земя за селекция и семепроизводство на сортове пшеница, ечемик, тритикале, слънчоглед, фасул и други полски култури.
С подкрепата на Селскостопанската академия и Министерството на земеделието и храните през изминалата година институтът направи инвестиции и в изследователско оборудване, като придоби апаратура за анализ на смлени проби и проби от цяло зърно от земеделски култури, добави доцент Илиев. Учените разполагат и с 25 нови компютъра.