Удължава се срокът за подаване на документи за преразглеждане на комплексните разрешителни

Политика

15-02-2018, 06:40

Снимка:

wikipedia.org

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

От шест на девет месеца се удължава срокът за подаване на документите

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. С тях от шест на девет месеца се удължава срокът за подаване на документите за преразглеждане на комплексните разрешителни след публикуване на решения за заключения за най-добри налични техники.

Сегашният срок за подаване на документите за преразглеждане на комплексните разрешителни след публикуване на решенията за заключения е преценен като недостатъчен за операторите на инсталации да подготвят и представят на компетентния орган необходимата документация. С удължаването му на тях се дава възможност да подготвят и предоставят пълния обем от информация, чака че да се избегне забавянето на процедурите по преразглеждане.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен