БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се във Велико Търново

Животът

10-03-2018, 15:00

Снимка:

БЧК

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Подпомагането започва от 26-ти март и ще продължи до 4-ти май

Български Червен кръст- Велико Търново започва раздаване на хранителни продукти на лица, имащи право по списък от 26.03.2018  г. до 04.05.2018 г.  от 9.00 до 13.00 ч. всеки ден без почивните дни.

Провоимащите са лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2015/2016 година; майки/осиновителки/, които получават месечни помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 Закона за семейните помощи за деца; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10а от Закона за семейните помощ за деца; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ. Хранителни пакети ще получат и лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за  интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, които имат личен доход до 314 лв. към м.февруари 2017 г.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат по 16,320 кг хранителни продукти: леща – 7 кг.; рибна консерва – 7  бр ; лютеница – 4 бр.; грах – 4 бр.; доматено пюре – 2 бр.; мед – 2 бр.; бисквити – 6 бр.

Пунктът за раздаване за  град Велико Търново е на ул. „Марно поле“ № 14 / срещу парк „Марно поле”.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.