Добрич е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Строят се най-вече жилища с три стаи

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 33, а новопостроените жилища в тях са 47. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са с 10 повече, или с 43.5%, а жилищата в тях се увеличават с 14, или с 42.4%, съобщават от ТСБ в Добрич.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 78.8%, а с тухлена - 18.2%.

Област Добрич е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради след областите Варна - 92 сгради с 454 жилища в тях, Бургас - 86 сгради с 393 жилища, Пловдив - 85 сгради с 299 жилища,  и София - 54 сгради с 61 жилища.

В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (59.6%), следват тези с две стаи (17.0%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.1% 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Добрич е 6.1 хил. кв. м, или с 10.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., докато жилищната площ  намалява с 6.6% до 3.0 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от 168.5 кв. м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 130.5 кв. м през същото тримесечие на 2017 година. В страната средната полезна площ се увеличава от 87.0 кв. м на 94.8 кв. м за разглеждания период.

Добрич е четвърта сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 171.5 кв. м, София (столица) - 149.1 кв. м и Ямбол - 133.3 кв.м, а най-малка - в областите Монтана - 51.8 кв. м, и Силистра - 60.3 кв. метра.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"