Губернаторът участва в заседание за развитието на Северен централен район

Дунав

16-03-2018, 15:37

Снимка:

Пресцентър Областна управа-Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Алпинистът Атанас Скатов с презентация в Русенския университет

Проведе се четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020

Галин Григоров като член на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район участва в четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

На заседанието беше приет отчета за изпълнение на годишния план за действие по информация и комуникация за 2017 г. ,  беше одобрена и индикативната годишна работна програма за настоящата 2018 година. Сред основните приоритети е своевременното публикуване в Единния информационен портал на всички новини, информация, документи и указания за изпълнение  на процедури и схеми, с оглед спазване принципите на максимална прозрачност и публичност от страна на Управляващия орган. Акцент ще бъде поставен и върху организирането на информационни срещи, насочени към потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране по мерките, планирани съгласно Индикативната годишна работна програма. Предвижда се и организирането на два семинара през юли и октомври за повишаване на капацитета на Местните инициативни рибарски групи в разработването на местните стратегии за развитие. Информационните събития за бенефициенти и потенциални бенефициенти за популяризиране на отворените процедури по Програмата ще бъдат 7 на брой и ще се реализират от април до декември 2018 г.

Освен повишаване информираността на заинтересованите страни, бяха взети и решения за увеличаване на общия размер на финансовата помощ, за да се финансират още 7 проектни предложения по „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и 2 предложения по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Срещата се проведе на 15 март в гр. София.

Очаква се следващото заседание на комитета да бъде в периода октомври – ноември тази година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен