След около месец ще бъдат готови резултатите от водните проби в Казанка

Те са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита в София

На 18 и 19 март от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, в присъствието на главен експерт от Дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Стара Загора, са взети проби от два водоизточника и от чешма на потребител от питейната вода на село Казанка, където бе установено наднормено съдържание на естествен уран.

Те са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита в София, за да бъде изследвана отново концентрацията му във водата. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 30-40 дни.

Дотогава е в сила предписанието на РЗИ – Стара Загора водата да не се използва за пиене и готвене. Населението се снабдява с питейна вода от водоноска, осигурена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен