Депутати се срещат с работодатели и експерти от „Инспекция по труда“ в Добрич

На 16 април от 10.00 часа

Среща на работодатели от област Добрич с експерти от Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич се организира по инициатива на народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев.

Тя ще се състои на 16  април 2018 г. (понеделник) от 10:00 часа в конферентната зала на парк-хотел „Изида“.

Работодателите ще могат да получат повече информация и отговори на въпросите си относно:

-          Наемането на лица, ненавършили 18-годишна възраст. Ще бъде разяснен разрешителният режим.

-          Трудови правоотношения, здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на СМР.

-          Сключване на еднодневни трудови договори в областта на селското стопанство.

       Форумът ще се проведе преди началото на активния сезон в сферите на туризма, строителството и селското стопанство с цел недопускане на нарушения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен