Андрей Новаков от ГЕРБ – главен преговарящ по кохезионната политика на ЕС след 2020

ГЕРБ: Решението е без прецедент в историята на България, като част от ЕС

Българският евродепутат Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) бе избран за главен преговарящ по основния регламент за Европейските структурни и инвестиционни фондове след 2020 г. Това се случи по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Решението е без прецедент в историята на България, като част от Европейския съюз, поради факта че за първи път българин бива избран на тази позиция, коментират от ГЕРБ.

Очакваната стойност на регламента, обект на преговорите, ще надхвърли 300 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в периода 2021-2027г. Новаков ще бъде отговорен за законодателното предложение на Европейската комисия, както и на промените в правилата, касаещи бюджетите на държавите членки, функционирането, допустимите бенефициенти и условията за финансиране на проекти в ЕС и в страната.

В процеса по изготвяне и приемане на регламента за еврофондовете, той ще работи заедно с немския евродепутат Констанце Крел. Предвидено е ЕК да изпрати проекта на регламент до ЕП в края на май, а преговорният процес да трае най-малко една година. Новите изисквания ще влязат в сила на 1 януари 2021 година, като те ще се прилагат за всички държави членки, региони и общини - бенефициенти на евросредства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен