Новият търговски механизъм на ЕК цели уеднаквяване на правилата и възприемане на най-добрите практики

Животът

19-04-2018, 17:13

Снимка:

КЗП

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Новия търговски механизъм мерки ще позволят на потребителите да се ориентират във възникващите в по-широк кръг отношения при онлайн търговията

Няма да е пресилено, ако кажем, че и като нормативна уредба, и като правоприлагане европейското законодателство е водещо в световен мащаб по отношение възможностите, които се предоставят на потребителите и съответно – задълженията  на търговците, а и на националните институции за това да работят в посока гарантиране и защита на потребителските права. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в студиото на БТА във връзка с предложения от Европейската комисия Нов търговски механизъм за потребителите, който е част от широк пакет от мерки в последните години за подобряване на потребителската защита в Европейския съюз и засилване функциите на контролните органи.
„Този пакет, макар и нов, представлява продължение на Стратегията на Европейската комисия за цифровия единен пазар и на различните регламенти и директиви, които вече са приети и които предстои да бъдат приети, за да гарантират спокойствието на потребителите, че като европейски граждани ще могат пълноценно да пазаруват най-вече на територията на Европейския съюз”, коментира Маргаритов. Той обясни, че целта е преди всичко уеднаквяване на правилата в различните държави-членки и възприемането на най-добрите практики и нормативни постановки. Председателят на КЗП добави, че вече имаме опит в прилагането на такъв модел и даде за пример отпадналите през миналата година такси за роуминг, забраната за гео-блокирането и единните условия за плащания при онлайн търговия.  
Маргаритов посочи, че предвидените в Новия търговски механизъм мерки ще позволят на потребителите да се ориентират във възникващите в по-широк кръг отношения при онлайн търговията. По думите му те ще дадат сигурност, че когато техните права са накърнени, могат да потърсят съдебна защита в държавата, в която се намират, независимо от това, че е възможно да става дума за глобален търговец в ЕС, регистриран извън нейната територия и че ще могат да разчитат на неправителствения сектор и на националните органи да бъдат защитени техните колективни потребителски интереси. Той припомни, че в българското законодателство тази постановка е въведена от години. Когато потребители са били засегнати от различен тип некоректно търговско поведение – нелоялна практика или неравноправни клаузи в договори с общи условия, могат да бъдат предявени т.нар. колективни искове. „Независимо какъв е кръгът на потенциално застрашените или увредени потребители, с предявяването на такъв колективен иск и неговото успешно провеждане всички, които са били засегнати, впоследствие могат да се възползват от съдебното решение и да потърсят обезщетени и възстановяване на своите права”, разясни председателят на КЗП.
Новите правила уточняват и случаите, в които правото на отказ може да не бъде уважено от търговеца. Например, когато закупената стока не е само пробвана с цел установяване съответствието и с очакваното, а известно време е употребявана. Освен това, търговецът ще дължи връщането на парите за закупената стока само когато потребителят надлежно докаже, че е изпратил обратно стоката.
Председателят на КЗП посочи, че новите правила обхващат и проблема с двойния стандарт на продуктите. Предвижда се продаваните под една и съща търговска марка стоки в различните държави да бъдат с идентично съдържание, а при разминаване търговецът ще трябва да докаже, че има обективни причини за това.
Маргаритов изрази мнение, че има логика да се върви и към уеднаквяване на подхода при изчисляване размера на санкциите в посока на това те да представляват процент от годишния оборот на търговеца. „Има значение дали едно и също нарушение е извършено от продавача в кварталния магазин или от голяма търговска верига, която оперира с хиляди и стотици хиляди потребители. В момента ние сме ограничени между санкции от 10 000 и 30 000 лв. за нелоялни търговски практики и по този начин няма справедливо възмездие за онзи, който нарушавайки закона, уврежда интересите на стотици потребители и за този, който би могъл да увреди интересите само на няколко от тях.”
Новият търговски механизъм ще бъде представен и коментиран в България на организирано от КЗП и Министерството на икономиката събитие с участието на еврокомисаря Вера Йоурова, което ще се поведе на 30 април в рамките на Председателството на Съвета на ЕС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен