Имот в Пловдив ще бъде апортиран в капитала на „Национална компания индустриални зони“

Мисия Пловдив

02-05-2018, 11:57

Снимка:

wikimedia.org

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Имотът е перспективен за привличане на нови инвестиции предвид добре развитата транспортна инфраструктура

Правителството даде съгласието си незастроен терен от 28,8 дка на бул. „Пещерско шосе“ №66 в Пловдив да бъде внесен като непарична вноска в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Целта е на мястото да бъде изградена индустриална зона. Имотът е перспективен за привличане на нови инвестиции предвид добре развитата транспортна инфраструктура, осигуряваща бърз и лесен достъп до основните транспортни коридори.
Правителството предостави на Министерството на здравеопазването имот в Хасково, който ще позволи изграждането на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Имотът – терен от 10,3 дка и две сгради на ул. „Видин“ №14, е необходим за реализирането на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Чрез него се осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително здравно-социални, които заменят модела на грижа за деца, настанени в институции.
Община Сливница получи безвъзмездно държавен имот от 14 дка за изграждането на спортни площадки и съоръжения. Проектът ще бъде изпълнен по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изградените до момента на територията на община Сливница спортни съоръжения не са достатъчни за нуждите на населението и особено за подрастващите, което налага създаването на допълнителни, като фитнес на открито, детски спортни площадки, игрища за баскетбол, бадминтон и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен