На обща трудова борса в Русе бяха обявени 96 работни места

Парите

09-05-2018, 16:26

Снимка:

Бюро по труда

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Утре изтича срокът за прием на предложения на Награда „Русе“

Участваха 12 представители на бизнеса от различни браншове

Трудова борса се проведе днес, 9 май 2018 г., в град Русе. Тя бе организирана от Агенцията по заетостта и дирекция „Бюро по труда” в града, тази година - по проект „Готови за работа” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Във форума, който се проведе в конферентната зала на хотел „Дунав Плаза”, участваха 12 представители на бизнеса от различни браншове – предимно от региона, на Русенския университет „Ангел Кънчев” – Кариерен център, и Военното окръжие – Русе. Всички представиха дейността на фирмите/ведомствата си, заявиха свободни работни места, свои бъдещи потребности от работна ръка.

Работодателите обявиха общо 96 свободни работни места, предимно от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, енергетиката, автомобилната индустрия, машиностроенето. Най-много места заявиха „Топлофикация Русе”ЕАД (33) и „Спарки”АД (25). Презентирани бяха и обявените места за набиране на резервисти в БА, както и възможностите за обучение и квалификация, за кариерно развитие, да реализация чрез мрежата за европейска заетост EURES.

Акцентът на трудовата борса в Русе бе върху младежите до 29-годишна възраст – както безработни, регистрирани в ДБТ, така и неактивни лица, които да бъдат насърчени да се реализират на пазара на труда. Тя бе посетена от 74 търсещи работи лица, като тя бе отворена и за всички желаещи да присъстват и да се възползват от възможностите за контакти с местни работодатели. Работодателите имаха възможността да осъществят пряк контакт с търсещите работа и да направят подбор за някои от незаетите длъжности във фирмите си.

Трудовата борса откри директорът на дирекция „Бюро по труда” Галина Димитрова. Целта на днешния форум е да се подобри информираността за местния трудов пазар и реално увеличат шансовете за осигуряване на заетост на хората без работа, подчерта тя.

 

  • Проектът „Готови за работа” цели да се стимулира активността и подобряват възможностите за намиране на работа и трудова реализация на неактивни младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, не са ангажирани с трудова заетост, и не са регистрирани в ДБТ. А така също и активиране работата на ДБТ с работодатели, подпомагане наемането на работа на безработни младежи от целевата група, чрез улесняване на достъпа им до информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с работодатели. Затова и за целите на проекта е предвидено на територията на ДРСЗ Русе провеждането на 8 трудови борси, една от които е днешната в Русе.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен