Студенти и докторанти от 3 университета обсъждат икономическите и социални аспекти на културното наследство

Мисия Пловдив

11-05-2018, 09:44

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Научна конференция събира в Пловдив възпитаници на ПУ, СУ и ЮЗУ, събитието има подкрепата на Община Пловдив

Научна конференция за студенти и докторанти на тема „Икономически и социални аспекти на културното наследство“ се провежда днес, 11 май, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 10:30 ч. в Конферентна зала „КОМПАС“ в Ректората на ул. „Цар Асен“ №24.
Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и в принос на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Организатори са Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) и Философско-историческият факултет (ФИФ) на ПУ, Център „Образование за демокрация“, Студентски клуб на политолога при ФИСН и Студентски съвет на ПУ.
Студенти и докторанти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Софийския университе „Св. Климент Охридски“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще представят свои разработки в рамките на два панела –  „Икономически измерения на културното наследство“ и „Територия и културно наследство. Културното наследство в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС“.
Конференцията ще открие деканът на ФИСН доц. д-р Станимир Кабаиванов.
ПРОГРАМА
Научна конференция за студенти и докторанти на тема „Икономически и социални аспекти на културното наследство“, 11 май 2018 г.
Зала „КОМПАС“, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“
 ул. „Цар Асен“ №24
  9.30 – 10.30    Регистрация на участниците
10.30 – 11.00     Откриване на конференцията
Модератор:        доц. д-р Станимир Кабаиванов – Декан на Факултета по икономически и социални науки
11.00 – 11.30      Пленарен доклад „Икономически и социални аспекти на културното наследство“
Докладчик:        Джансу Данаджиева – председател на Студентски клуб на Политолога при ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“
11.30 – 12.15    Дискусия по пленарния доклад и експертни оценки от гости и преподаватели
Модератор:        Красимир Лойков – ръководител Център „Образование за демокрация“
12.15 – 12.30    Разпределение на участниците и докладчиците за работа по тематични направления
Модератор:        доц. д-р Маргарита Русева – научен секретар „Научноизследователската дейност“ на ФИСН
12.30 – 13.30    Обедна почивка
13.30 – 15.30    Доклади и обсъждания по тематични панели:
Първи панел:    „Икономически измерения на културното наследство“
Модератор:        Елена Златева – магистър по специалност „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“
„Персонификационната теория в счетоводството на публичния сектор от средновековието до наши дни“ – докторант Диян Великов, ПУ „Паисий Хилендарски“, ФИСН
„Културно-познавателният туризъм като търговски медиум“ – Невсе Арнауд, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Специалност „Счетоводство и контрол“Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"