Плевен става част от проект на асоциация "Докосни дъгата" и спортното министерство

Мисия

21-05-2018, 17:22

Снимка:

Асоциация "Докосни дъгата"

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

За връзката майка-дъщеря и талантливите ни деца - разказва д-р Денислава Ангелова

Д-р Денислава Ангелова: Нищо не е трудно в този живот, ако е направено с любов

Д-р Денислава Ангелова: Животът е много по-свободен и красив, когато стремежът за доброто не боледува

Д-р Денислава Ангелова и Божидар Митрев поздравиха децата на асоциация "Докосни дъгата" в навечерието на Коледа

Д-р Денислава Ангелова: Една мечта бе осъществена - моят роден Плевен си има гвардейски отряд

Д-р Денислава Ангелова: II-ри ученически гвардейски отряд става част от новата история на Плевен

Д-р Денислава Ангелова: Бъдещето на Плевен е в нашите деца

Д-р Денислава Ангелова благодари на ОУ "Д-р Петър Берон" и СУ "Иван Вазов" за гласуваното доверие

Поредно дарение за дете с диабет, асоциация "Докосни дъгата" с жест към малкия Борко

Асоциация "Докосни дъгата" и ПФК "Левски" сбъдват мечтите на деца с диабет

Танцовият състав при НЧ "Ракитин" подкрепи каузата на асоциация "Докосни дъгата" срещу диабета

Асоциация "Докосни дъгата" спечели още една битка за децата с диабет

Асоциация "Докосни дъгата" и RDMK се събраха по "плевенска линия" (Видео)

Д-р Денислава Ангелова подписа договора по проекта "Младите хора - Бъдещето на България - това сме ние"

Днес в Министерството на спорта д-р Денислава Ангелова, председател на асоциация "Докосни дъгата", подписа договор по проект "Младите хора - Бъдещето на България - това сме ние" по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 г.

Проектът ще обхване общините Варна, Кърджали, Плевен и Шумен, а сред основните му акценти са темите "Насърчаване на здравословен начин на живот", "Превенция на различните форми на зависимости" и "Превенция на агресията сред младите хора".

Проектът "Младите хора – Бъдещето на България – това сме ние" цели изграждане на социално отговорно поведение сред младежи на възраст 15-19 г., развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения за справяне с трудности. Той предвижда прякото включване на 160 младежи на възраст 15-19 г., от които 20 младежи в неравностойно положение и 1000 младежи непряка целева група, от община Плевен, община Шумен, община Варна и община Кърджали.

Редица изследвания, извършени през последните 3 години, показват все повече зачестили случаи на агресия и насилие, извършени от деца и младежи или над тях. Младите хора не винаги осъзнават ефекта от своите действия и често не могат да разграничат последиците от тях, които често прерастват в тормоз или насилие, нанасящи трайни физически или психически вреди. От друга страна младото поколение демонстрира пасивно поведение и занижена социална и здравна култура, която обхваща знания за различните видове зависимости, отношения и социално отговорно поведение в съвременното демократично общество.

В рамките на проекта са предвидени дейности и методи, създаващи условия за подкрепа и мотивация, за личностно развитие на всеки участник, а именно: провеждане на обучения и четири тематични форума с младежи от 15 до 19 г. на тема „Агресия, насилие, зависимости и последици”; организиране и провеждане на спортни прояви; организиране и провеждане на обучения, посветени на здравословния начин на живот; провеждане на информационни кампании, насочени към превенция на агресията и насърчаване на здравословния начин на живот.

***

Сдружение „Асоциация Докосни дъгата” е създадено през 2015 г. Основни цели на сдружението са: Разпространяване на информация и познания сред обществото на актуални тенденции и иновации в областта на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда и извършване на дейност с цел тяхната реализация в съответните обществени сектори; Подпомагане въвеждането на нови, международно приети модели и практики на работа и тяхното популяризиране в областта на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда, съгласно стандартите на ЕС; Осигуряване на достъп до иновативни и високотехнологични методи на лечение на уязвими групи от обществото; Подпомагане издигането на образователното равнище подрастващи, младежи и възрастни, както и разпространение на знания и информация с отворен и достъпен характер с цел подобряване качеството на живот; Изпълнение на дейности, насочени към постигане на развитие на екологичното образование, природосъобразен начин на живот и „зелено мислене” на обществото.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"