От 1 септември горивата за транспорта ще са с минимум 6% биодизел

С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива

От 1 септември горивата от нефтен произход в транспорта трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение.
Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Промените регламентират използването на биогорива от ново поколение в транспортния сектор и ще съдействат за изпълнение на националната цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци - слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.)
В изпълнение на изискванията на Директива 2015/1513/Е0 България е определила и представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници във всички видове транспорт. Целта трябва да бъде постигната до 2020 г.
С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива.
Въвежда се изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение и произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При констатиране на неправомерни действия ще бъде уведомявана Европейската комисия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен