Комуникационните агенции за готвените поправки в Закона за хазарта: Могат да попречат фирми да спонсорират спорт и култура

Настояват за обществен дебат с участниците на пазара на реклама

Терминологично противоречие в поправките в Закона за хазарта може доведе до пълна забрана на хазартните дейности, предупреждават от Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Сдружението на фирмите, работещи на рекламния пазар, предупреждава, че така записаните текстове ще доведат до повече ограничения отколкото вносителите целят.

Според предложения нов текст „непряката реклама на хазартни игри е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която включва и наименование на хазартна игра, или търговската марка на организатор на хазартна игра и/или дейност, върху продукти и стоки, които не са свързани с хазарт“, обясняват от БАКА в свое становище.

Според Закона за радиото и телевизията обаче понятието „търговско съобщение“ освен рекламите включва и спонсорствата. И така въпреки че вносителите изрично са записали, че не бива се стига до пълна забрана на допустимата реклама на хазартни дейности, което не би било в обществен интерес, възможността за спонсорско изписване името на фирми върху спортни фланелки, пана, преграждения и други плоскости по време на спортни и културни мероприятия и др., ще бъдат засегнати.

По този начин според Комуникационните агенции ще се стигне не само до невъзможност хазартните оператори да рекламират в медии, но и да бъдат спонсори на спортни клубове, събития и културни прояви, което според самите вносители на законопроекта не би било в обществен интерес.

Затова от бранша предлагат вместо в Закона за хазарта да се направи опит за ограничаване на рекламата на хазарт сред малолетни и непълнолетни чрез добавяне на текст в Закона за здравето.

Освен това от БАКА изразяват опасения, че проблемите и към момента не се крият в текстовете на закона, а в неприлагането му. „А предложеният законопроект също не създава законови гаранции, че ограниченията в областта на рекламата на хазартната дейност ще доведат до ефективното им прилагане“, казват те и предлагат да се засили ролята на саморегулацията.

„Практиката в Европа показва, че саморегулацията се развива най-добре там, където законът й отрежда съответната роля. По наше мнение, в законодателен план в процеса на обсъждане на промените в Закона за хазарта следва не да се отменя разпоредбата на чл.10, ал.6, а да се предвидят законови санкции за неприлагането й“, призовават фирмите.

Те настояват да се състои обществен дебат с участниците на пазара на реклама за необходимостта от промяна на настоящата регулаторна рамка и предлагат да помогнат на вносителите с експертиза.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен