Готов е инвестиционният проект за Център за възрастни хора в Добричката община

Новата социална услуга предвижда денонощна грижа за възрастни хора в среда, близка до семейната

Готов е инвестиционният проект за изграждане на Център от семеен тип за настаняване на възрастни хора в село Овчарово, съобщават от Добричката община.
Проектът предвижда преустройството на част от сграда - публична общинска собственост, строена през 70-те години. Първоначално в сградата е било настанено обединено детско заведение, а по-късно дом за деца, лишени от родителски грижи.
Новата социална услуга предвижда денонощна грижа за възрастни хора в среда, близка до семейната. В преустроената част от сградата ще могат да бъдат настанени до 15 души. Центърът ще разполага със спални помещения, кухненски блок,здравен кабинет, сектор за хоби занимания,складови помещения и други. Проектът предвижда и да бъдат въведени енергийни мерки за намаляване на разходите за отопление на центъра, пише БТА.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен