Започват масови проверки за условията на труд в морските курорти

Общество

03-07-2018, 18:07

Снимка:

freeimages.com/ Rodolphe Toots

Автор:

Ани Валентинова

Всичко от Автора

Акцент ще бъде недекларираният труд

Масови проверки за условията на труд в морските ни курорти започват от Инспекцията по труда, съобщиха от институцията. Акцент ще бъде недекларираният труд- работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.
От агенцията припомнят, че наетите за сезонна работа не трябва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор, тъй като при евентуално нарушаване на правата им те могат да претендират само за възнаграждение, договорено писмено.
Трайна практика след приключване на туристическия сезон е в Инспекция по труда да се подават сигнали от лица, работили без трудов договор, на които не е заплатена най-често последната заплата. Други чести сигнали са с искане работодателят да бъде задължен да изплати сумата, договорена устно. В тези случаи контролните органи на Агенцията не могат да се намесят, тъй като лицата трябва да бъдат установени на работното място, за да бъде обявено съществуването на трудово правоотношение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен