Предприети са редица превантивни мерки за недопускане на заболяването „Африканска чума по свинете“

На 24 юли в Изпълнителна агенция по горите ще бъде проведено заседание на Ловния съвет

Стопаните на дивеч в страната получават комплекти за вземане на проби за изследване. По границата с Румъния се монтират електронни пастири. Монтират се информационни табели. На 24 юли 2018 г. в Изпълнителна агенция по горите ще бъде проведено заседание на Ловния съвет. 

Множество превантивни мерки предприема държавата за недопускане на заболяването „Африканска чума по свинете“ /АЧС/, сподели Областният управител Красимир Кирилов. Той увери, че на граничните пунктове с Румъния има монтирани информационни табели от двете страни, полиция извършва оглед на личния багаж на преминаващите през контролно-пропускателните пунктове. Целта е да се ограничи антропогенния фактор, който е основния източник за разпространение на вируса на АЧС.  Това заболяване не е опасно за човека, но вирусът на Африканската чума, може да се предава чрез хранителни продукти, поради което хранителните отпадъци трябва да се изхвърлят само в затворени контейнери за смет. С дрехи, с обувки, или с месни продукти, домашно приготвени, които са заразени, заболяването може да бъде пренесено механично от човек.  От началото на 2017 г. са констатирани хиляди огнища на заразата при дивите свине в Украйна, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Румъния. 

Африканската чума по свинете е заболяване, което засяга домашните и дивите свине. Смъртността при него е голяма, няма лечение и ваксина. Изкореняването му е изключително трудно, особено при дивите свине, поради което предприемането на превантивни дейности е от най-съществено значение.

Сред разпоредените превантивни мерки е стартиралото изграждане на съоръжение за непреминаване на дивите свине през сухопътната граница на България с Румъния. Оградата ще бъде с дължина 133000 линейни метра.

От Изпълнителната агенция по горите информират, че 40 000  комплекта за вземане на проби за изследване наличието на трихинелоза и Африканска чума по дивата свиня са раздадени на стопанисващите дивеча в страната. С писмо на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите са изпратени указания за необходимите мерки, които трябва да се вземат от ловците при отстрел на дива свиня. Комплектът за взимане на проби съдържа вакутейнери за кръв, контейнери за органни проби, пликове, писмо. В писмото се описват датата и мястото на отстрела, възрастта, пол, килограми на дивата свиня. Пробите се изпращат в максимално кратък срок до лаборатория, определена от БАБХ. Списъкът с лабораториите и техните адреси са изпратени с указанията, като е предвидено намаление на цената за изследване на месото от дива свиня. Тези изследвания за трихинелоза и АЧС са задължителни и отговорността е  на ловците. Вземането веднага на проби и изпращането им за изследване е изключително важна мярка, с която навременно ще бъдат определени и ограничени териториите при възникване на тези опасни болести в нашата страна, които могат да доведат до заразяване не само на дивите свине, както и до изключително големи стопански и икономически загуби. 

Припомняме, че на територията на област Добрич ветеринарните лекари проведоха срещи с ловните дружинки, на които бяха разяснени симптомите на заболяването, както и как да се извършва вземането на проби и къде да се изхвърлят отпадъците при отстрел на диво животно, за да не се стига до разпространение на болестта.

Превантивна мярка е и намаляване популацията на дивата свиня. Със Заповед № РД 48-62/18.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите са утвърдени нови цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм

Констатираните огнища на заразата в северната ни съседка наложи предприемането на действия по изграждане на съоръжение за непреминаване на дивите свине през сухопътната граница на България с Румъния. Оградата, чието строителство започна, ще бъде с дължина 133000 линейни метра.

Утре, 24 юли 2018 г., в Изпълнителна агенция по горите ще бъде проведено заседание на Ловния съвет.  Апелът на областния управител е при установяване на мъртва дива, полудива или питомна свиня, гражданите да сигнализират на телефон 112 или в съответната специализирана ветеринарна служба.