Учители от Гимназия „Райко Цончев“ приключиха обученията си по програма Еразъм+

Основната цел на проекта е подобряване на професионалните компетенции на училищния персонал

Учители от ЧПГТП „Райко Цончев“ взеха участие в шест структурирани курса в Европа през изминалата година.

Мобилностите са осъществени по проект № 2017-1-BG01-KA101-036113 - „Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“, Ключова дейност 1, сектор: „Училищно образование“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Той е със срок на изпълнение една година и приключва на 14.08.2018 г. Общата му стойност възлиза на 12 870 евро.

Основната цел на проекта е подобряване на професионалните компетенции на училищния персонал чрез придобиване на знания и опит от европейското иновативно образование. Курсовете, в които взеха участие учителите засягат три тематични области: информационни и комуникационни технологии, планиране и управление на стратегически партньорства по програма Еразъм + и съдържателно-езиково интегрирано обучение.

В обученията участваха:

-Жулияна Георгиева, учител по икономически предмети на английски език, която се включи в курс на тема: „There’s an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning“ (11 - 16 септември 2017) във Флоренция, Италия.

 -Силвия Колева, заместник директор и учител по маркетинг и реклама на английски език, която взе участие в курс на тема: “European school development: planning and managing Erasmus+ projects“ (16-20 октомври 2017) в Рим, Италия.

 -Марияна Тодорова, учител по английски език и профилиращи предмети в областта на туризма на английски език, която участва в курс на тема: „CLIL - Practical  Methodology for Teachers working with CLIL“ (23-27 октомври 2017) в Сейнт Джулиънс, Малта.

 -Драгомир Цукев, учител по английски език, който взе участие в курс на тема: „CLIL - Practical  Methodology for Teachers working with CLIL“ (05-09 март 2018) в Сейнт Джулиънс, Малта.

 -Мария Георгиева, учител по информатика и информационни технологии, която се включи в курс на тема: „Integrating ICT and new technologies into teaching and education“ (17-23 юни 2018) в Болоня, Италия.

-Валентин Генов, директор и учител по английски език, който участва в курс на тема:"Let´s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus +"(21-27 юли 2018) в Алкала де Енарес-Мадрид, Испания.

Всеки от тях получи сертификат за участие и Европас мобилити сертификат и се включи в срещи с други учители за споделяне на придобития опит.

В резултат от участието си в предварително планираните курсове участниците придобиха и усъвършенстваха знания и умения свързани с: езиковата и дигиталната компетентност; методи на преподаване в съдържателно-езиково интегрираното обучение; онлайн инструменти в образованието; умения за планиране и управление на проекти; межудкултурна компетентност; професионално и личностно развитие и т.н.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен