Кралев: Триото България-Естония-Австрия работи за конкретни резултати в сектор “Младеж”

Спорт

03-09-2018, 15:59

Снимка:

ММС

Автор:

България Утре

Всичко от Автора

Доказахме, че за България бъдещето на младите хора в Европа е приоритет

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в Срещата на министрите на младежта във Виена. В рамките на форума се състояха редица събития – кръгла маса на министрите относно европейския младежки диалог, неформална среща на министрите на тема ползотворния диалог между младежта и политиците, както и неформална среща с участието на младежки неправителствени организации относно реализацията на младежките цели, изработени в София.

По време на изказването си на кръглата маса българският министър заяви пред колегите си, че оценява като изключително полезно и ползотворно сътрудничеството в рамките на Триото България-Естония-Австрия. “Вярвам, че след тези 18 месеца усърдна работа ще можем да се поздравим с постигнати конкретни резултати в сектор „Младеж“, заяви Красен Кралев. По думите му, за България е от особена важност следващият програмен период на Програмата „Еразъм +“ да отговори на очакванията на всички заинтересовани страни и да продължи своята мисия. Относно изпълнението на програма „Еразъм+: Младежта в действие“ Кралев коментира: “Това е една от най-значимите програми в секторите  образование, младеж и спорт като ние приоритетно водим преговори на национално ниво, така че да отговорим на нуждите на младите хора. Подкрепяме предложението за нарастване на бюджета за глава „Младеж“ в новата програма „Еразъм“, като очакваме това увеличение да бъде осезаемо, така че да потвърдим ангажимента към бъдещето на младите хора в Европа”.

Относно реалното участие на младите хора в обществените процеси министър Кралев посочи, че в рамките на своето Председателство България е доказала, че за страната ни приоритет е качественото младежко овластяване и осигуряването на бъдеще за младите хора в Европа. Красен Кралев подчерта, че страната ни е била първата, която е поставила младите хора като приоритет на Съвета на ЕС и е първата, приключила законодателно досие в сектор "Младеж" - Европейски корпус за солидарност. “България напълно подкрепя участието на младите хора при взимането на решения по отношение на политиките за младежта и подчертава необходимостта от това техните желания да бъдат чути. Ние отчитаме нуждата от разнообразни гледни точки и мнения и включването на по-широк кръг от млади хора в диалога с властимащите. Работим за насърчаване на ангажираността на младите хора в процеса на разработване на младежки политики без значение какъв е техният статут и произход, включително и на не организираните младежи”, подчерта българският министър на младежта и спорта. Страната ни има добри практики, в това число финансиране на младежки инициативи и проекти с цел по-голяма гражданска активност и доброволчество. Красен Кралев заяви още, че България подкрепя инструментите за осъществяване на добра свързаност, диалог, включване и ангажираност, които са залегнали в рамките на предложението за новата Европейска стратегия за младежта.

По време на неформалната среща между представители на правителства и младежки организации бе изтъкнат големият принос на Българското председателството за изработването и приемането на единадесетте европейски младежки цели по време на Европейската младежка конференция в София. “Силно вярвам, че създаването и приемането на първите Европейски младежки цели бе огромен успех за всички нас. Фактът, че те са резултат от съвместната работа на младите хора, младежките организации и хората, вземащи решения е пример как младежката политика се реализира на практика”, категоричен бе министър Кралев.

Очаква се в резултат на поставените от над 250 младежи от цяла Европа цели да се приеме обща Европейска стратегия за младежта. “Този стратегически политически документ ще ни помогне да имаме по единна и всеобхватна политика, достигаща повече млади хора и обхващаща такива с по-малко възможности”, заяви Красен Кралев.  По думите му, в синхрон с обобщената информация, необходима за приемането на Европейска младежка стратегия, ще бъде обновена и Националната стратегия за младежта.

В рамките на сесията, посветена на бъдещето на "Европейския младежки диалог", беше взета под внимание и визията на младежкия сектор. За младежите е важно изпълнението на Европейските младежки цели да бъде целенасочено и фокусирано върху отделните Цели. Също така, от особено значение е създаването на Национални младежки планове, които да проследят изпълнението на Целите. За да бъде успешен новият формат на “Структурен диалог”, ще има  необходимост от повече ресурси, особено на национално ниво.

 

 Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия