Област Добрич е на десето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от 125.1 кв. м

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2018 г. е 18, а новопостроените жилища в тях са 195. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 9 по - малко, или с 33.3%, а жилищата в тях се увеличават със 138, или с 242.1%, съобщават от ТСБ в Добрич.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 83.3%, а с тухлена – 16.7%.

Област Добрич е на десето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След областите Пловдив - 91 сгради с 274 жилища в тях, Варна - 88 сгради с 502 жилища, и Бургас - 69 сгради с 381 жилища.

Най-висок в област Добрич е делът на новопостроените едностайни жилища (77.9%), следват тези с три стаи (16.9%), а най-нисък е делът на жилищата с четири и пет стаи - по 1.5% 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. в област Добрич е 11.5 хил. кв. м, или с 61.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ се увеличава със 106.5% и достига 7.5 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от 125.1 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 59.1 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 188.0 кв. м, и Ловеч - 171.8 кв. м, а най-малка - в областите Добрич - 59.1 кв. м, и Плевен - 61.7 кв. метра.