Населението на област Добрич през 2017 г. е намаляло с 1 557 души

Мисия Добрич

02-10-2018, 10:33

Снимка:

ТСБ

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

138 години българска статистика

Намалението на населението е в резултат на външната миграция

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение, съобщават от ТСБ в Добрич.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 557 души, а за страната намалението е с 45 836 души.

Намалението на населението на областта, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 8.8‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 6.2‰, а в селата - минус 14.4‰, или намалението на населението в област Добрич, както и в страната е резултат на естествения прираст. Коефициентът на естествения прираст за страната е минус 6.5‰.

През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 16.2‰, следвана от областите Габрово - минус 14.4‰, Кюстендил и Монтана - по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2016 г. е 0.0‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен - минус 736 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта. За страната този показател също е отрицателен - минус 5 989 души.

Намалението на населението на област Добрич в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е -4.2‰. Коефициентът на нетна миграция за България е -0.8‰

През 2017 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали (5.7‰), София (столица) (2.7‰), Пловдив (2.5‰), Варна (2.4‰), Бургас (1.6‰) и Перник (1.4‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-10.3‰), Ямбол (-6.4‰) и Враца (-6.2‰). Област Добрич (-4.2‰) е на 17-то място.


 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"