Над 12 тона ненужни дрехи, обувки и текстил са предадени за оползотворяване

До този момент в Стара Загора

Над 12 тона ненужни дрехи, обувки и домашен текстил са събрани, сортирани и предадени за оползотворяване до настоящия момент в Стара Загора. В поставените за целта контейнери са събрани 4 тона през месец август и 8 тона през месец септември. 

Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в Община Стара Загора. Той стартира на  09 август 2018 год. в Стара Загора с разполагането на 5 специализирани контейнера на удобни, леснодостъпни и комуникативни места.

Поради големия интерес на гражданите обхвата на системата за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил се разширява. На 2 и 3 октомври бяха разположени още четири контейнера на следните локации:

1.      В близост до парк „Зелен клин“ е поставен втори контейнер;

2.      В кв. „Зора“ на пресечката на ул. „Златен клас“ и ул. „Камчия“;

3.      Северно от пресечката на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“ до източната ограда на Детска градина № 7 „Светулка“;

4.      В квартал „Три чучура юг“ срещу бл. 54.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „Дрехи и обувки“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. С цел повишаване на ефективността на системата е желателно дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба.

Обслужването на контейнерите се осъществява два пъти седмично, а при необходимост и с по-голяма честота от фирма „Евротекс“ ЕООД, с която Община Стара Загора има сключен договор. „Евротекс“ ЕООД се грижат и за по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да се затвори жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново. Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива, се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"