Детска градина “Първи юни“ в Добрич е с изцяло обновена външна фасада

Градината предлага целодневни грижи за 141 деца

Общинското предприятие „Комуналстрой“ извърши цялостно обновяване на външната фасада на Детска градина "Първи Юни"№  17.

Детското заведение вече посреща своите възпитаници в освежена сграда. Градината предлага целодневни грижи за 141 деца, които се обучават от професионален екип, доказал през годините своя принос за развитие на предучилищното образование в града. 13 педагози, сред които логопед и 11 работещи от помощния персонал всеки ден посрещат малчуганите и полагат качествени грижи за щастливото детство и израстването на децата. Екипът на детската градина е реализирал до момента 12 проекта по европейски и национални програми, които не само допринасят за обмяна на добри практики, но и за прилагане на иновативни методи при възпитанието и отглеждането на малките палавници.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен