Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с членове на ръководството на Камарата на строителите

Мисия София

08-11-2018, 08:00

Снимка:

parliament.bg

Автор:

Мина Иванова

Всичко от Автора

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с членове на ръководството на Камарата на строителите. На разговора в Народното събрание взе участие заместник-председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков. Срещата бе по инициатива на Камарата на строителите.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева отбеляза, че българският парламент е готов да изслуша представителите на строителния бранш и да се запознае с техните предложения. Гостите представиха своите идеи за промени в нормативната уредба в този отрасъл и по-специално – в Закона за устройство на територията и в Закона за обществените поръчки. Изказаха своята тревога от липсата на добре обучени кадри в бранша. Гостите споделиха за добрия диалог, който имат с Комисията по регионално развитие и благоустройство.

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков отбеляза, че вероятно следващата или по-следващата седмица Народното събрание ще обсъди на второ четене промените в Закона за устройство на територията.

Председателят на парламента изрази увереност, че заетите в строителния бранш ще продължават отговорно да работят в подкрепа на процеса на цялостната модернизация и развитието на страната ни. Тя отбеляза, че цени приноса на Камарата за развитие на един от най-важните сектори на българската икономика. Препоръча да се осъществи контакт с Комисията по образование и да се поставят въпросите за обучението на кадрите, да се обменят идеи за засилване интереса към професионалното образование.

В заключение г-жа Караянчева заяви убедеността си във високия професионализъм на представителите от българският строителен бранш!Снимка на Деня

Щрихи от Плевен