Област Русе пое председателството на Северен централен район

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров прие председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от своя колега губернатора на Силистра г-н Ивелин Статев.

Това се случи днес по време на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет, което се проведе в гр. Силистра.

За зaместник-председател на Регионалния съвет беше избран кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов.

Областният управител Григоров и кметът Стоилов ще бъдат с мандат от 1 януари на идната година до края на месец юни 2019 г., когато на ротационен принцип председателството ще бъде поето от Разград. Неoбходимо е да бъде споменато, че беше представен и новия член на Регионалния съвет за развитие на СЦР, а именно заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Султанка Петрова.

По време на заседанието беше представена и справка за изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към момента по Програмата са сключени 523 договора и са разплатени около 43% от предвидената сума, което се равнява на малко над 1 млрд. лева. Също така беше посочено, че за Сeверен централен район Русе се справя най-добре с изпълнението на проектите по различните оперативни програми.

Акцент беше поставен и върху това, че към края на 2019 г., най-вероятно през месец ноември, ще бъде открита и процедура за кандидатстване за дигитализация на малките и средни предприятия, като минималният размер на финансиране ще бъде 50 хил. лв. Общият размер на предвидените средства за изпълнение на проектите е 30 милиона евро. Особено внимание беше обърнато и на възможността за предоставяне на гарантирани заеми за фирми, като данните към момента сочат, че 62% от отпуснатите кредити са за работен капитал, а 38% се инвестират в материални инвестиции. Основният дял на предоставените средства се пада на малките предприятия – малко над 40%.

В заседанието участваха още представители на министерства, областните управители и техни заместници от Северен централен район, представители на общини, както и на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен