От пожарната апелират: Не хвърляйте безразборно пиратки от прозорци и тераси!

Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места

При честването на Рождество Христово и Новогодишните празници не трябва да се подценява спазването на правила за недопускане на пожари, които биха помрачили празничното настроение.

- Необходимо е да се обърне внимание на изправността и правилната експлоатация на отоплителните и нагревателни уреди - да са пожарообезопасени и да не се оставят без надзор.

- Необходимо е евакуационните пътища да се поддържат свободни за преминаване, а изходите да са отключени.
- Не претоварвайте електрическата инсталация на дома си!
- Игрите и забавленията на децата крият опасност от възникване на пожари. Упражнявайте постоянен родителски контрол, тъй като паленето на бенгалски огън и свещички до елхите или до други лесно запалими предмети е опасно. Разяснете ползата от огъня и вредата от пожар.
- Много от пиротехническите средства - бомбички, пиратки, фойерверки, сигнални ракети и други подобни, са пожароопасни. Те са предназначени за използване на открито! Не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др. а също така и до нараняване на хора. На големите деца разяснете опасностите от пиратки и други пиротехнически изделия! Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали се пиротехнически изделия!
- При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места /свещници/, а изгарянето им в специално приготвените за това съдове /кофи с вода и сандъци с пясък/.

И още:

- Елхите да се поставят на безопасно разстояние от пердета и други горими материали; 
- Памукът и хартиените украси по елхите са леснозапалими. Гирляндите от електрически крушки са ефектни и по-малко опасни; 
- Използваните ел. гирлянди и лампички не трябва да са самоделно направени. Същите не бива да се оставят включени без надзор    
- Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места. Необходимо е да се разясни на децата опасността от детската игра с огън. Оставянето на деца без надзор сами в жилищата, а още повече заключени е опасно. 
- Складираните горими вещи и леснозапалими течности на тераси крият опасност за възникване на пожари от попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари и други небрежни действия. Същото важи и за съдове с бензин, спирт и други леснозапалими течности, особено ако не са добре затворени.

При пожар съобщете на телефон 112.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен