Столичната община изгражда училищна библиотека по изискванията на IFLA в с. Бистрица

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе работна среща за обсъждане на проект за изграждане на училищна библиотека към 192. СУ „Христо Ботев“ в с. Бистрица. В срещата участваха Василка Ванчева – зам.-председател на  Асоциация „Българска книга“, зам.-кметовете на София Ирина Савина и Тодор Чобанов, кметът на район "Панчарево" Димитър Сичанов, кметът на с. Бистрица Николай Гюров и  директорът на училището Лилия Николова.

Проектът се реализира по идея на кмета Йорданка Фандъкова и на Асоциация „Българска книга“  с активното участие на  Българската библиотечно-информационна асоциация. Целта на проекта е да бъде изградена училищна библиотека, която да отговаря на всички съвременни насоки за училищни библиотеки на Международната федерация на библиотекарските асоциации и институции (IFLA) и Юнеско. По-късно моделът ще бъде използван за разкриване на нови библиотеки в други училища. Изискванията са свързани както с площта, така и с броя на библиотечните единици на ученик, с броя компютри, организация на работните места на учениците и читалнята.  

Проектът предвижда  надстрояване на една от сградите на училището с втори етаж. Металната конструкция изцяло опасва съществуващата сграда. В подпокривното пространство ще бъде разгърната многофункционална площ за разполагане на библиотеката и читалнята. Пространството предполага четене на книги от хартиен носител, но дава възможността за използване и на електронни формати. Важен елемент в проекта е естественото осветление. Новото културно пространство ще може да се ползва както от учениците на 192. СУ „Христо Ботев“, така и от всички деца в с. Бистрица. 

Архитектурният проект е направен безвъзмездно от арх. Александър Генчев, арх. Иглика Люцканова, арх. Румен Несторов, арх. Енрико Репуц и арх. Милен Тодоров.